Tietosuojaseloste

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus (2016/679) on astunut voimaan 25.5.2018 ja olemme sitoutuneet noudattamaan sopimuksen asettamia velvoitteita henkilötietojen käsittelystä.

Asetukseen voit tutustua täällä.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

Keräämme verkkosivujemme kautta tietoja voidaksemme vastata yhteydenottopyyntöihin ja toteuttaaksemme vuokrakohteiden varauskäytäntöä.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN

Keräämme verkkosivujemme kautta tietoa evästeiden ja lomakkeiden kautta.

LOMAKKEET

Sivustollamme on lomakkeita, jotka keräävät vain viestintämme ja vuokrakohteiden varaamisen kannalta välttämättömiä tietoja.

TIETOJEN KÄSITTELY JA LUOVUTTAMINEN

Tietoja käsittelevät vain säätiön hallituksen jäsenet tai heidän valtuuttamansa, asianmukaiset henkilöt.

Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, joka riippuu kerätyn tiedon luonteesta.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kolmannet osapuolet, joiden palveluita käytämme, ovat sitoutuneet myös noudattamaan Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyn osalta.

OIKEUS HENKILÖTIETOIHIN

Olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusta yksilön oikeuksista hänestä kerättyihin tietoihin. Näihin kuuluvat oikeus peruuttaa suostumus, oikeus päästä käsiksi tietoihin, oikeus saada virheet korjatuiksi, oikeus kieltää suoramarkkinointi, oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä ja oikeus saada tiedot siirretyiksi.

YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjä: Uudenmaan Faktorien virkistyssäätiö

Yhteydenotot: sneku@sneku.fi